top of page

PERSONDATAPOLITIK

Når du afgiver dit samtykke, accepterer du, at online salgshus BehrentzMedia (herefter ”BehrentzMedia”), Naverland 31, 1.tv., 2600 Glostrup, CVR-nummer: 37 26 52 33, e-mail: hl@behrentzmedia.dk, telefon: (+45) 20 10 56 82 er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi indsamler og bevarer om dig i vores datasystem. Dit samtykke er nødvendigt for, at du kan gøre brug af vores produkter og serviceydelser, hvortil det er påkrævet, at BehrentzMedia registrerer og behandler personoplysninger om dig.

Foretages der ændringer i BehrentzMedias Persondatapolitik, vil dette blive offentliggjort på www.behrentzmedia.dk 
samt sendt til dig via den kommunikationsmetode, som du har oplyst til os, at vi må kontakte dig på.

 

Hvilke personoplysninger behandler BehrentzMedia?
BehrentzMedia indsamler og behandler kun de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med købet af et af vores produkter eller serviceydelser. Den type personoplysninger, du kan have afgivet til os, kan være dit fulde navn, firmanavn, firma telefonnummer, firma e-mail og firmaadresse. BehrentzMedia indsamler eller deler ikke personoplysninger om dig til og fra 3. mand.

Hvis BehrentzMedia bliver opmærksom på, at der er åbenlyse fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig – f.eks. forkert telefonnummer eller forkert-stavet efternavn – vil vi rette oplysningerne.


Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
BehrentzMedia indsamler og behandler kun de personoplysninger, som vi finder nødvendige for at kunne holde kontakten vedlige med dig via salg af vores produkter og serviceydelser.

Dine personoplysninger bruges derudover til efterfølgende at kunne administrere og vedligeholde din profil hos BehrentzMedia samt tilbyde dig information om relevante produkter og serviceydelser, når du har givet samtykke til, at vi i forbindelse med et salg giver dig denne information. BehrentzMedia anvender ikke dine personoplysninger til andre formål.


Hvem modtager dine personoplysninger?
BehrentzMedia videregiver ikke dine personoplysninger til andre virksomheder.


Hvor lagres dine personoplysninger?
Personoplysninger lagres på servere hos vores hostingudbyder, der fungerer som vores databehandler – nærmere bestemt hos Simply.com A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg, Danmark, VAT-no: DK-31277477. Derudover har vi dine personoplysninger i vores bogføringssystem, Dinero Regnskab ApS (Industriens Hus, Vesterbrogade 1L, 6. sal, 1620 København V, tlf. +45, cvr. 3473 1543)

BehrentzMedia lagrer kun personoplysninger om dig, så længe det findes nødvendigt i forhold til det oplyste formål. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres løbende og efterhånden, som de formål, hvortil de blev indsamlet, afsluttes. BehrentzMedia opbevarer dine personoplysninger i højst 5 år, efter du sidst har købt et af vores produkter eller serviceydelser hos BehrentzMedia. Finder BehrentzMedia det nødvendigt at fortsætte opbevaring af dine personoplysninger efter udløbet af de 5 år, vil dette kun ske på baggrund af et fornyet samtykke.


Hvordan beskytter vi personoplysningerne?
BehrentzMedia sikrer at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes. Samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. BehrentzMedia opbevarer personoplysninger på vores egen eller vores hostingudbyders sikre serverer.


Adgang til personoplysninger
Du kan til enhver tid få indsigt i de personoplysninger, som BehrentzMedia har registreret om dig ved at kontakte os. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på hl@jbehrentzmedia.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. BehrentzMedia kan opkræve et mindre administrationsgebyr til dækning af omkostninger forbundet med anmodningen. Yderligere kan du til enhver tid få urigtige oplysninger om dig rettet eller slettet.


Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: hl@behrentzmedia.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Yderligere information
Har du spørgsmål eller kommentarer til Behrentedias Persondatapolitik eller til, hvordan BehrentzMedia indsamler og behandler dine personoplysninger, kan du rette skriftlig henvendelse til hl@behrentzmedia.dk.

bottom of page